Autocontrolegids Consumptie-ijs

De autocontrolegids Consumptie-ijs G-005 werd opgesteld door FeBelGlaces en goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Deze autocontrolegids is bedoeld voor alle operatoren uit de ijsjessector en geeft aan hoe zij kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole. 

Een correcte implementatie en naleving van deze autocontrolegids op bedrijfsniveau garandeert dan ook de productie van veilige en kwalitatieve producten. Deze producten beantwoorden minimaal aan de geldende wetgeving enerzijds en de supplementaire eisen die door de consumptie-ijsindustrie op basis van een sectoranalyse werden vastgelegd anderzijds. Deze garantie kan enkel bereikt worden door een optimale beheersing van de productieprocessen en de productieomgeving in de ruimste zin van het woord.

Deze autocontrolegids voldoet aan de eisen gesteld in het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht & traceerbaarheid in de voedselketen. Daarom kan deze autocontrolegids op vrijwillige basis geïmplementeerd worden in de bestaande kwaliteitssystemen van de Belgische consumptie-ijsbedrijven of gebruikt worden als handleiding voor de invoering van een autocontrolesysteem in de bedrijven. Indien een door het FAVV erkende derde deze ACS-gids op haar correcte implementatie en goede naleving met gunstig gevolg auditeert, kan dit bijdragen tot een vermindering van de officiële inspectiefrequentie  en een bonus op de jaarlijkse FAVV-heffing.

De inhoudstafel en deel 1 “Inleiding” van de autocontrolegids kan u hier raadplegen.  

Door middel van dit formulier  kan u de recentste versie van de autocontrolegids Consumptie-ijs G-005 (versie 2 van 10/04/2018) bestellen bij FeBelGlaces.