Code voor Consumptie-ijs

 

De Code voor Consumptie-ijs werd opgesteld door de European Ice Cream Association (www.euroglaces.eu) waarvan de Groepering van de Roomijsindustrie lid is, en legt de specifieke samenstellingseisen vast waaraan de verschillende soorten ijsjes moeten voldoen. 

De eerste versie, uitgegeven in 1996, beoogde de eerlijke concurrentie op de intracommunautaire markt te garanderen door een aantal voorbehouden ijsjesbenamingen te definiëren en te bepalen dat deze benamingen alleen mogen gebruikt worden doorheen de Europese Unie indien voldaan is aan de overeenkomstige samenstellingseisen beschreven in de Code.

In 2006, tien jaren na de initiële versie, gaf de opmars van grotendeels te voorkomen welvaartsziekten zoals overgewicht en diabetes evenals de aanbevelingen om deze aandoeningen aan te pakken, aanleiding om de Code te herzien. De daaruit voortvloeiende versoepeling van sommige samenstellingseisen maakte het mogelijk een ruimer ijsjesgamma aan te bieden aan de consument die zich steeds meer bewust werd van de invloed van voeding en fysieke activiteit op zijn gezondheid en die weloverwogen keuzes wenste te maken binnen een evenwichtig voedingspatroon en een actieve levensstijl.

In 2013, naar aanleiding van de tweede revisie van de Code, werd de algemene basisdefinitie van consumptie-ijs gemoderniseerd in overeenstemming met de voortschrijdende technologische inzichten.

Ook de sorbet definitie, welke tot dan toe uitsluitend verwees naar het gebruik van fruit, werd gewijzigd in een meer generieke en algemene definitie die tevens van toepassing is op niet-fruit gebaseerde formuleringen.

PDF icon code_voor_consumptie-ijs_-_versie_2013.pdf