Missie en visie

FeBelGlaces behartigt de gezamenlijke belangen van de consumptie-ijsindustrie in België en focust daarbij op het specifieke ijsjesaspect in voornamelijk de domeinen levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid en voeding & gezondheid:  

  • zij houdt haar leden op de hoogte van de actualiteit en de steeds veranderende (meestal Europese) reglementeringen die van specifiek belang is voor de ijsjesindustrie, en helpt haar leden met vragen rond autocontrole, voedselveiligheid, voeding & gezondheid, enz.
  • zij zorgt voor een gecoördineerde benadering en aanpak van de onderwerpen die de ijsindustrie aanbelangen en bepaalt de standpunten hierover van de sector,
  • zij is de stem van de ijsjesindustrie binnen de overkoepelende Belgische voedingsfederatie Fevia, en de Europese ijsfederatie EuroGlaces,
  • zij is het aanspreekpunt van de ijsindustrie voor de overheid, en de woordvoerder van de sector in dossiers waarin overleg gepleegd moet worden met andere stakeholders (zusterorganisaties, consumentenorganisaties, etc.)

FeBelGlaces houdt zich niet bezig met horizontale materies die gelden voor alle voedingssectoren zoals bijvoorbeeld sociale zaken en milieuregelgeving; deze materies worden behartigd door Fevia in het belang van de gehele voedingsindustrie. Op deze manier is er complementariteit en synergie tussen de werkzaamheden van FeBelGlaces enerzijds en Fevia anderzijds.