Ontstaan van ijsjes

Het ijsje is niet op een bepaalde datum ontstaan of ontdekt. Door de geschiedenis heen evolueerde het van een culinair luxeproduct voor de hogere klasse tot een lekkernij voor iedereen.  

Er wordt beweerd dat de Romeinse keizer Nero (37-68 A.D.) al verlekkerd was op een mengsel van wijn, honing en ijs. Dit mengsel werd in de winter bereid op basis van bevroren sneeuw en vervolgens opgeslagen in ijskelders. Deze ijskelders waren niet meer dan kuilen in de grond, welke bedekt werden met stro en eikentakken die het geheel goed isoleerden waardoor men in de zomer over een lekker verkoelend ‘ijsje’ kon beschikken.

Pas in de 17de eeuw werden zuivelproducten zoals melk, eieren en room aan het ijs toegevoegd waardoor een smeuïger mengsel ontstond. Zo ontstond de naam 'roomijs’ om het product te onderscheiden van het oorspronkelijke ‘ijs’ dat geen zuivelingrediënten bevatte. In die periode werd ook de basis gelegd van de ijsmachine, een “sorbetière” genoemd: men nam twee emmers van hout of tin waarbij de ene emmer in de andere stond. Het ijsmengsel werd bereid in de kleinste emmer en de ruimte tussen de twee emmers werd opgevuld met blokken ijs en zout. Nadat de ingrediënten vermengd waren, bleef het mengsel enige tijd in de emmer staan en klaar was het ijs voor consumptie!

Kookboeken uit de 18de eeuw tonen aan dat langzamerhand niet alleen gebruik werd gemaakt van ijsemmers maar ook van speciale mallen en portiebekers, en dat ijsjes deel begonnen uit te maken van de eetcultuur van de hogere klasse. 

Deze bereiding ging zo door tot in de 19de eeuw toen de moderne ijsmachine werd uitgevonden. Die werd zo verfijnd dat ze gebruikt kon worden voor het maken van ijsjes op grote schaal en begon men ijsjes te verkopen in koffiehuizen, restaurants en op straat. Zo vond het ijsje zijn weg naar alle lagen van de bevolking.

In de 20ste eeuw werden betere productie- en invriestechnieken ontwikkeld, kwam er meer smaakvariatie en verbeterde de hygiënevoorzorg sterk waardoor het overheerlijke ijsje tot één van de allerbeste lekkernijen ter wereld gepromoveerd!