Over FeBelGlaces

De Groepering van de Roomijsindustrie (Febelglaces), werd opgericht in 1981 als de Belgische sectororganisatie die zich inzet voor de belangen van de consumptie-ijsindustrie in samenwerking met de andere actoren die het algemene voedingsbeleid bepalen, zoals de overheid, de wetenschappelijke wereld en consumentenorganisaties.
FeBelGlaces symboliseert de solidariteit tussen de consumptie-ijs bedrijven in België. Haar leden nemen hun verantwoordelijkheid door samen een slagvaardige organisatie te vormen.

FeBelGlaces is een actief lid van EuroGlaces, de federatie van de Europese ijsjesindustrie en van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

FeBelGlaces en Fevia hebben een akkoord van geïntegreerd lidmaatschap afgesloten. Dit akkoord houdt in dat de ijsjesbedrijven die lid zijn van Febelglaces ook lid moeten zijn van  Fevia en dat Fevia leden die actief zijn in de consumptie-ijssector ook lid moeten zijn bij Febelglaces. Door deze samenwerking kunnen de dossiers die beide organisaties behartigen beter op elkaar afgestemd worden.

Daar waar Febelglaces focust op specifieke sectordossiers (bijv. autocontrolegids consumptie-ijs) legt Fevia zich toe op de horizontale, sector overschrijdende dossiers (zoals sociale zaken, milieu, etikettering, loonkosten, competitiviteit). Dit model laat toe om kostenefficiënt te werken, bedrijven een totaalservice te bieden en duplicatie te vermijden.