Over FeBelGlaces

Febelglaces, de Groepering van de Roomijsindustrie, is de Belgische sectororganisatie van de consumptie-ijsindustrie. Zij vertegenwoordigt bedrijven die voorverpakte ijsjes op de Belgische markt brengen.

FeBelGlaces heeft als doel 

  • haar leden te informeren en te adviseren over regelgevende initiatieven die van specifiek belang zijn voor de ijsjesindustrie, voornamelijk op het gebied van levensmiddelenwetgeving, voeding & gezondheid en voedselveiligheid,  
  • de gezamenlijke belangen van haar leden op een efficiënte en transparante manier te verdedigen ten aanzien van de overheid en andere stakeholders,
  • het aanspreekpunt én de stem te zijn van de ijsjesindustrie voor alle beleidsmaatregelen waarin overleg met de overheid of andere stakeholders wenselijk is.

FeBelGlaces is een actief lid van Fevia,de federatie van de Belgische voedingsindustrie. FeBelGlaces en Fevia hebben een akkoord van geïntegreerd lidmaatschap afgesloten. Dit akkoord houdt in dat de ijsjesbedrijven die lid zijn van Febelglaces ook lid moeten zijn van Fevia en dat Fevia-leden die actief zijn in de consumptie-ijssector ook lid moeten zijn bij Febelglaces. Door deze samenwerking krijgen de bedrijven een totaalservice aangeboden, worden de dossiers die beide organisaties behartigen optimaal op elkaar afgestemd, wordt duplicatie vermeden en kostenefficiënt gewerkt. Daar waar Febelglaces focust op specifieke sectordossiers (zie missie en visie)  legt Fevia zich toe op de horizontale, sector overschrijdende dossiers zoals sociale zaken, milieuregelgeving, exportbevordering, etc.

FeBelGlaces is tevens een actief lid van EuroGlaces, de Europese sectororganisatie van de ijsjesindustrie. IJsjesbedrijven die lid zijn van Febelglaces zijn automatisch en zonder meerkost ook lid van EuroGlaces, het unieke netwerk dat meer dan 70 ijsjesproducenten, gaande van Kmo’s tot multinationals, vertegenwoordigt op Europees vlak.